Lenas café utställning 2021.

Utställningen är öppen onsdag – söndag 10.30 – 17.00 t.o.m. 14 augusti.

Måtten på målningarna är inklusive ram, och priser är inklusive 12 % moms.

1. Gamla kåsar vid Gollahalla (Torhamn)
Olja 62 x 49 cm   9 000 kr   Såld

 

 

 

4. Strandängar (Orranäs)
Akvarell 60 x 49 cm   4 500 kr      Såld 

 

2. Vinterstrand i Truseryd
Akvarell 63 x 49 cm  6 000 kr   Såld

 

 

 

5. Försommardag (Stenshamn)
Akvarell 69 x 54   7 000 kr     Såld 
3. Sommarmorgon i hamnen (Torhamn)
Akvarell 81 x 59 cm    10 000 kr    Såld 

 

 

 

6. Kvällssol i Torhamns hamn
Olja 122 x 82 cm   28 000 kr   Såld
7. Blommande strand (Gisslevik)
Olja 33 x 53 cm  5 000 kr       Såld 

 

 

8. Den gamla sjöboden (Inlängan)
Olja 122 x 82 cm   27 000 kr       Såld 
9. Blommande ljung (Torhamns udde)
Olja 40 x 34 cm  3 500 kr     Såld 
10. På utflykt till Ärlaskär (Torhamn )
Olja 62 x 49 cm  9 000 kr     Såld 
11. Afton vid Buddeviken (Ö Hästholmen)
Olja 35 x 50 cm  5 000 kr      Såld 

 

 

12. Bleke vid Skorv (Torhamn)
Olja 52 x 38 cm   6 000 kr      Såld
13. Kåsar vid Kalvahagen (Gisslevik)
Akvarell 41 x 45 cm  4 500 kr       Såld 
14. Grinden ner till Korran (Ö Hästholmen)
Akvarell 41 x 58 cm  5000 kr      Såld 
15. Aftonljus vid Gollahalla (Torhamn)
Olja 33 x 53 cm,  3 500 kr      Såld